Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Cardlink Pulse

Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.

Καλώς ήρθατε στην Cardlink!
Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (εφεξής οι  «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕITOΥΡΠΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛIΝΚ Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45, με Α.Φ.Μ. 999265069 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη «Cardlink»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους όρους προσεκτικά. Ισχύουν επιπλέον όροι και ειδικές προϋποθέσεις ανά συγκεκριμένη Υπηρεσία. Οι επιπλέον όροι θα σας γνωστοποιούνται ανά Υπηρεσία και θα γίνονται τμήμα της σύμβασής σας μαζί μας σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τους παρόντες γενικούς όρους (εφεξής οι «Όροι») και τους ειδικούς όρους που ισχύουν ανά Υπηρεσία και δεσμεύστε από αυτούς, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Χρήση των Υπηρεσιών μας
Παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας γνωστοποιούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών Cardlink. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και από τους όρους παροχής των Υπηρεσιών. Μην κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, μην παρεμβαίνετε στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και μην προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο από τις οδηγίες που σας παρέχουμε. Μπορούμε, κατά την κρίση μας, να αναστείλουμε ή/και να σταματήσουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή ή σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις πολιτικές μας ή σε περίπτωση που εντοπίσουμε ύποπτη δραστηριότητα κακής χρήσης.

Σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών και προκειμένου να μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες χρήσιμες εξελίξεις σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών αυτών, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις υπηρεσίας, μηνύματα και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να μην λαμβάνετε κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση support@cardlink.gr ή καλώντας στο τηλέφωνο 2106303000 είναι πιθανόν όμως στην περίπτωση αυτή να μην μπορείτε να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών Cardlink.

 Ο Ηλεκτρονικός σας Λογαριασμός Cardlink
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό Cardlink (εφεξής ο «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Cardlink» ή ο «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός»). Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους μιας επιχείρησης, η επιχείρηση είναι εκείνη που αποδέχεται  τους παρόντες Όρους και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός ανήκει στην επιχείρηση που εργάζεστε ή εκπροσωπείτε.

Είστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό ή μέσω αυτού. Για να προστατεύσετε τον Ηλεκτρονικό σας Λογαριασμό, προτείνουμε να τηρείτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασής σας, να τον αλλάζετε τακτικά και να τηρείτε τον κανόνα του δύσκολου κωδικού. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού, παρακαλούμε να μας ανακοινώσετε αμέσως τη διαρροή των δεδομένων.

Πνευματικά δικαιώματα
Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει κανένα εκ των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν έχετε ρητή έγγραφη άδεια και μόνο για τους σκοπούς χρήσης των Υπηρεσιών και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Οι παρόντες Όροι δεν σας δίνουν το δικαίωμα χρήσης των επωνυμιών, λογότυπων ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας.

Στις Υπηρεσίες μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στην Cardlink. Για το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το τρίτο αυτό πρόσωπο ή ο οργανισμός που το καθιστά διαθέσιμο. Δεν ελέγχουμε ούτε έχουμε υποχρέωση να ελέγχουμε το περιεχόμενο τρίτων, επομένως μην θεωρείτε δεδομένο το συγκεκριμένο έλεγχο.

Όταν υποβάλλετε, αποθηκεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε περιεχόμενο στις Υπηρεσίες μας ή μέσω των Υπηρεσιών μας εγγυάστε ότι το περιεχόμενο αυτό δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δίνετε στην Cardlink (και σε εκείνους με τους οποίους η Cardlink συνεργάζεται) μια παγκόσμια άδεια χρήσης, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής και διανομής του εν λόγω περιεχομένου. Αυτή η άδεια θα εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Εάν υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας στο διηνεκές, ατελώς και κατά βούληση.

Ασφάλεια
Η Cardlink έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, προκειμένου να διαφυλάξει, στο μέτρο του δυνατού και εντός του πλαισίου των Υπηρεσιών της, την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες αυτές.

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες παρέχετε με πρωτοβουλία δική σας και όχι της Cardlink. Είστε υπεύθυνοι να διαθέτετε με δικά σας έξοδα τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του υπολογιστή και των συστημάτων σας από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Η Cardlink έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διαδικτυακών της τόπων από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μέσω του οποίου παρέχει τις Υπηρεσίες της είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς, στο λογισμικό ή στα αρχεία σας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από τις ανωτέρω αιτίες, από επίθεση στο διαδίκτυο ή άλλο λόγο.

Εμπιστευτικότητα
Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων οι οποίες προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή στους παρόντες Όρους, δεν θα αποκαλύπτετε με κανέναν τρόπο καμία εμπιστευτική ή απόρρητη πληροφορία, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cardlink.

Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται οι πληροφορίες, τα στοιχεία, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και η διαδικασία που ακολουθεί η Cardlink και ο όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει για την οργάνωση, την τιμολογιακή πολιτική, τα επιχειρηματικά σχέδια και στρατηγική, την τεχνογνωσία τους, τις συνεργασίες, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητη ή μη, που αφορά ή σχετίζεται με την πελατεία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς κάθε μορφής, την επιχειρηματική δραστηριότητα και το προσωπικό που απασχολούν, ανεξάρτητα εάν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή απόρρητες ή μη. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τον χαρακτηρισμό μιας πληροφορίας, αυτή πρέπει να θεωρείται εμπιστευτική. Η εμπιστευτικότητα της κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση του άλλου μέρους προφορικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ούτε από τον τρόπο με τον οποίο αυτή στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ή κοινοποιήθηκε.

Θα διασφαλίζετε ότι κάθε υπάλληλος, συνεργάτης ή υπεργολάβος σας που έχει πρόσβαση στις ανωτέρω πληροφορίες, θα ενημερώνεται και θα αναλαμβάνει εγγράφως να συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος άρθρου. Δηλώνετε ότι έχετε ήδη λάβει όλα τα εύλογα και απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια των πληροφοριών ανωτέρω από σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

 Προστασία Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων- GDPR
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας εξηγήσει με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών και των διαδικτυακών μας τόπων όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, να σας εξηγήσει πώς προστατεύουμε το απόρρητο σας όταν κάνετε χρήση των Υπηρεσιών και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας.

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε ότι η Cardlink μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει.

Απαγόρευση Εκχωρήσεως/ Υποκαταστάσεως
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σας ή/και χρήσης του εξοπλισμού που προμηθεύεστε προς οποιονδήποτε τρίτον ή υποκατάσταση από τρίτον χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Cardlink.

Σχετικά με το Λογισμικό στις Υπηρεσίες μας
Η Cardlink σάς παρέχει μια προσωπική, μη αποκλειστική άδεια χρήσεως του λογισμικού στις Υπηρεσίες για όλες τις χώρες του κόσμου και μόνο για το σκοπό ορθής χρήσης των, χωρίς δυνατότητα εκχώρησης.  Δεν επιτρέπεται να προβείτε στην αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή, την πώληση ή την εκμίσθωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών μας ή του σχετικού λογισμικού, αλλά ούτε και να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση ή να επιχειρήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού.

Όταν μια Υπηρεσία απαιτεί ή περιλαμβάνει λογισμικό λήψης, αυτό το λογισμικό μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματα ενημερώσεις στη συσκευή σας όταν διατίθεται μια νέα έκδοση ή λειτουργία. Κάθε φορά που θα διατίθεται μια ανανεωμένη έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται σε ορισμένη Υπηρεσία, θα σας ζητάμε να παρέχετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης της σχετικής Υπηρεσίας.

Τροποποίηση
Ενδέχεται να προσθέσουμε ή να καταργήσουμε στοιχεία ή λειτουργίες των Υπηρεσιών μας, καθώς και να αναστείλουμε ή να διακόψουμε πλήρως μία Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Η Cardlink μπορεί να προσθέσει ή να δημιουργήσει νέα χαρακτηριστικά για τις Υπηρεσίες της οποτεδήποτε, με ή χωρίς χρέωση.

Λήξη Καταγγελία των Υπηρεσιών
Η Cardlink μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσει να σας παρέχει τις Υπηρεσίες της. Μπορείτε να ζητήσετε τη λήξη της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται ανά Υπηρεσία, κι εφόσον υπάρχει χρέωση, αφού εξοφλήσετε τις τρέχουσες χρεώσεις σας.

Ευθύνη για τις Υπηρεσίες μας
Η Cardlink δεν ευθύνεται για απώλεια κερδών, εσόδων ή δεδομένων, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές. Η συνολική ευθύνη της Cardlink για οποιαδήποτε αξίωση στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών  περιορίζεται στο ποσό που οφείλατε να καταβάλατε στην Cardlink για την παροχή των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους που ισχύουν ανά Υπηρεσία.

Η Cardlink δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή των Υπηρεσιών, εφόσον αυτή  οφείλεται στην μη παροχή ή την παροχή ανακριβών πληροφοριών από εσάς, καθώς και γενικά στη μη συμμόρφωσή σας προς τις υποχρεώσεις σας.

Η Cardlink δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων πέραν του ελέγχου της Cardlink που επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα την παροχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τραπεζικών αργιών, απεργιών, φυσικών καταστροφών, βλαβών των ηλεκτρονικών της συστημάτων ή των συστημάτων των συνεργαζόμενων τραπεζών ή τρίτων υπεργολάβων.

Η Cardlink δεν θα φέρει κανενός είδους ευθύνη έναντι της Επιχείρησης για οποιαδήποτε αιτία που απορρέει από τη σύμβασή σας με τρίτα μέρη ή από την παροχή υπηρεσιών acquiring από τις Τράπεζες. Η Cardlink δεν αποτελεί πιστωτικό, χρηματοδοτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών ή άλλης μορφής πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και συνεπώς δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συναλλαγές, χρεώσεις και πιστώσεις που πραγματοποιούνται μέσω της παροχής των Υπηρεσιών.

Η Cardlink δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της προβληματικής λειτουργίας του φέροντος τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή άλλης δυσλειτουργίας που δεν εμπίπτει στη δική της ευθύνη ή έλεγχο. Δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας σε περίπτωση τηλεπικοινωνιακής αδυναμίας ή γεγονότων ανωτέρας βίας και, πάντως, η Cardlink δεν εγγυάται την αδιάλειπτη δυνατότητα πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες.

Η Cardlink μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εκτελέσει τις Υπηρεσίες. Η άρνηση εκτέλεσης θα είναι αιτιολογημένη (π.χ. διαπιστωμένα ανακριβή και λανθασμένα στοιχεία, γεγονότα εκτός σφαίρας επιρροής της κτλ.).

Τροποποίηση όρων
Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε υποχρεωτικές αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους μας. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις των παρόντων Όρων σε αυτήν τη σελίδα. Θα δημοσιεύσουμε την ειδοποίηση για τους τροποποιημένους επιπλέον όρους στη σχετική Υπηρεσία. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, σας παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση της.

Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες Όρους και τους ειδικούς όρους ανά Υπηρεσία, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι.

Διάφορα
Η σχέση σας με την Cardlink και οι όροι της Cardlink δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε ή θα έχουμε στο μέλλον. Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι ισχυρός, αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ οποιουδήποτε άλλου όρου.

Εφαρμοστέο δίκαιο- Δικαστήρια
Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες όρους ή σχετίζονται με αυτούς ή τις Υπηρεσίες, θα ισχύει η ελληνική νομοθεσία και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Cardlink

Όροι Υπηρεσίας Παροχής Πληροφοριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Cardlink Pulse)

Οι παρόντες όροι διέπουν την παροχή της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών σε επιχειρήσεις, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (εφεξής ο/η «Χρήστης/ες» ή «Εσείς») που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ανώνυμα στοιχεία αγοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής η «Υπηρεσία Cardlink Pulse» ή «Υπηρεσία»).

Η Υπηρεσία Cardlink Pulse αποτελεί υπηρεσία ανάλυσης στοιχείων αγοράς και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι λειτουργίες:

  • Πρόσβαση σε μελέτες με στατιστική ανώνυμη απεικόνιση στοιχείων αγοράς. Κατά τη λειτουργία αυτή, ο Χρήστης θα έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές επιχειρήσεων εντός της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής λειτουργίας την οποία επιλέγει. Τα στοιχεία είναι συγκεντρωτικά και έχουν κρυπτογραφηθεί και κωδικοποιηθεί με τρόπο που δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση την ταυτοποίηση, αμέσως ή εμμέσως, επιχειρήσεων ή πελατών τους.
  • Εκτέλεση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών σε πελατολόγιο των Χρηστών, υπό την προϋπόθεση ότι για την εν λόγω λειτουργία αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο Χρήστης ο οποίος θα έχει εξασφαλίσει την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων, ενδεικτικά της ειδικής ενημέρωσης και συναίνεσης των πελατών του, για τη σκοπούμενη ενέργεια.

Η Cardlink δύναται να παύσει ή να προσθέσει και άλλες υπηρεσίες με ή χωρίς χρέωση στην Υπηρεσία Cardlink Pulse. Στην περίπτωση προσθήκης νέας υπηρεσίας, οι παρόντες όροι θα ισχύουν και για τις νέες υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση της κοινοποίηση της σχετικής προσθήκης στον πελάτη. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ  μετά την παρέλευση  δεκατεσσάρων  (14) ημερών  από την ανάρτησή τους.

Για τη διάθεση των πληροφοριών που αφορούν την επιχείρησή του, ο Χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν,     καθώς και των μελλοντικών.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους για τη χρήση της Υπηρεσίας Cardlink Pulse, παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας.

Πρόσβαση και εγγραφή στην Υπηρεσία
Η πρόσβαση στην Υπηρεσία γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://cardlink-pulse.com. Η Υπηρεσία θα παρέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται μέσω διαδικτύου.

Η εγγραφή του Χρήστη και χρήση της Υπηρεσίας ανάλογα με το πρόγραμμα, παρέχεται έναντι τιμήματος που εκάστοτε αναφέρεται στην παραπάνω ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Η Cardlink έχει το δικαίωμα κατά καιρούς να αναπροσαρμόζει τα πακέτα των τιμημάτων όπου σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Χρήστης θα ενημερώνεται έγκαιρα για την αλλαγή εφόσον αυτή αφορά το λογαριασμό του, ενώ θα έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή παύσης ή και ακύρωσης της υπηρεσίας.

Για την εγγραφή στην Υπηρεσία, η Cardlink αποστέλλει ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω email στον κατά δήλωση νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης, προκειμένου να εγγραφεί ηλεκτρονικά σε αυτή. Η ίδια διαδικασία (πρόσκληση και εγγραφή) ακολουθείται και από τους λοιπούς χρήστες (users) που θα δηλώσει ο νόμιμος εκπρόσωπος εγγράφως προς την Cardlink. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στην Υπηρεσία, ο νόμιμος εκπρόσωπος και κάθε user θα αποδέχονται ηλεκτρονικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και τους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cardlink που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.cardlink.gr. Η εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκάστοτε ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Υπηρεσίας.

Προκείμενου ο Χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία, θα πρέπει να ταυτοποιηθεί ως δικαιούχος της επιχείρησης   ή του οργανισμού που παρέχει τις πληροφορίες και τα στοιχεία των συναλλαγών βάσει ειδικής διαδικασίας που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Cardlink. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί βάσει της ως άνω διαδικασίας μέσω άλλων υπηρεσιών της Cardlink και μέσω αυτής επισκέπτεται την Υπηρεσία (Single Sign On), δεν χρειάζεται να υποβληθεί εκ νέου σε διαδικασία ταυτοποίησης.

Ο Χρήστης οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της επιχείρησης ή του οργανισμού. Εάν ο Χρήστης δεν είναι πλέον δικαιούχος της επιχείρησης ή του οργανισμού που φαίνεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών Cardlink οφείλει να το γνωστοποιήσει αμέσως στη Cardlink και να παύσει οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω υπηρεσιών.

Η εγγραφή του Χρήστη ολοκληρώνεται μέσω συνδέσμου (link) ενεργοποίησης του λογαριασμού του (account) που περιέχεται στο κείμενο της προαναφερθείσας πρόσκλησης. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός δεν ενεργοποιηθεί από το Χρήστη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί διαγράφονται και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να επαναληφθεί.

Δοκιμαστική περίοδος
Η Υπηρεσία ανάλογα με το πακέτο, είναι πιθανό να παρέχεται δωρεάν από την Cardlink για περιορισμένη χρονική περίοδο προκειμένου ο Χρήστης να δοκιμάσει την Υπηρεσία.

Κατά την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας, ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα και στοιχεία που διατίθενται με περιορισμούς  στο περιεχόμενό τους, στοιχεία που αφορούν σε παρελθούσα χρονική περίοδο ή/και στοιχεία που δεν διατίθενται καθόλου. Ο Χρήστης με δική του επιλογή και πρωτοβουλία, οποτεδήποτε του παρέχεται η δυνατότητα θα δύναται να προσθέτει ή να αφαιρεί υπηρεσίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα εφόσον απαιτείται.

Πληρωμές
Πληρωμές για την Υπηρεσία μπορούν να γίνονται με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Χρήστη («Μέσο Πληρωμής») που καταχωρεί ο ίδιος στο σύστημα της Cardlink ενώ η χρέωση της Υπηρεσίας γίνεται αυτόματα  και καταβάλλεται προκαταβολικά για την χρονική περίοδο που έχει οριστεί Ο Χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονικά ενημέρωση από την Cardlink για τις συναλλαγές της κάρτας. Η Cardlink μπορεί να προσθέσει και νέα Μέσα Πληρωμής εφόσον το επιλέξει.

Εάν ο Χρήστης δεν καταβάλει τις χρεώσεις της Υπηρεσίας, η Cardlink μπορεί να διακόψει άμεσα τη λειτουργία και την παροχή της Υπηρεσίας και την παροχή τυχόν παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Χρήστη χωρίς προειδοποίηση ή να αναστείλει τη λειτουργία.

Ηλεκτρονικές Τιμολογήσεις
Ο Χρήστης αποδέχεται τη διαβίβαση με ηλεκτρονικά μέσα των τιμολογίων που θα εκδίδονται από την Cardlink (Τιμολογίων, όπως ορίζεται και από την παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 18α του ΠΔ. 186/1992) στο email που δηλώνει κατά την εγγραφή του. Η διεύθυνση του email παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Χρήστη εφόσον το επιθυμεί.

Λειτουργία
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στο email support@cardlink.gr ή στο billing@cardlink.gr για θέματα σχετικά με τιμολογήσεις.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Cardlink.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.